Skip to content
Clipboard01
Group-503

Gryka

KASZA GRYCZANA

ZIARNO LNU

KASZA JAGLANA

GROCH

GROCH ZIELONY

MĄKA GROCHOWA

MĄKA GRYCZANA

MĄKA JAGLANA

JĘCZMIEŃ MŁODY

CELE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

W rolnictwie ekologicznym stosuje się metody uprawy, których celem jest produkcja żywności przy zastosowaniu naturalnych substancji i procesów. Oznacza to, że rolnictwo ekologiczne ma mniejszy wpływ na środowisko, ponieważ sprzyja:

  • odpowiedzialnemu wykorzystaniu energii i zasobów naturalnych
  • utrzymaniu różnorodności biologicznej
  • poprawie żyzności gleby
  • utrzymaniu jakości wody

Ponadto przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego zachęcają do przestrzegania wysokich standardów dobrostanu zwierząt i wymagają od rolników zaspokojenia konkretnych potrzeb behawioralnych zwierzą.

Przepisy Unii Europejskiej dotyczące rolnictwa ekologicznego mają na celu zapewnienie jasnej struktury produkcji towarów ekologicznych w całej UE. Ma to na celu zaspokojenie popytu na wiarygodne produkty ekologiczne, przy jednoczesnym zapewnieniu uczciwego rynku producentom, dystrybutorom i sprzedawcom.

Aby rolnicy mogli czerpać korzyści z metod rolnictwa ekologicznego, konsumenci muszą mieć pewność, że rolnicy stosują przepisy dotyczące produkcji ekologicznej. W związku z tym UE utrzymuje rygorystyczny system kontroli i egzekwowania przepisów, aby zagwarantować prawidłowe stosowanie zasad i przepisów dotyczących produkcji ekologicznej. Ponieważ rolnictwo ekologiczne jest częścią większego łańcucha dostaw, który obejmuje sektor przetwórstwa spożywczego, dystrybucji i sprzedaży detalicznej, one również podlegają kontrolom.

trzoda1
qafp
TRZODA CHLEWNA
CERTYFIKOWANA SYSTEMEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI – QAFP

SYSEM GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI – QAFP (QUALITY ASSURANCE FOR FOOD PRODUCTS) –
został opracowany w 2009 roku z inicjatywy Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży mięsnej.

ZAŁOŻENIA SYSTEMU QAFP opracowali naukowcy z wiodących ośrodków akademickich w Polsce we współpracy z praktykami i ekspertami z branży mięsnej.

11 grudnia 2009r decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP został uznany za krajowy system jakości żywności. Od tego czasu buduje sieć uczestników Systemu QAFP.

Od początku SYSTEM QAFP zyskał wsparcie organizacji konsumenckich oraz uznanie najlepszych ekspertów i naukowców na polskim rynku. Długoletnia strategia dla Systemu przewiduje jego udoskonalanie i rozszerzanie na kolejne produkty.

Jakość w systemie QAFP kształtowana jest w całym procesie produkcyjnym „od pola do stołu”, zaczynając od doboru wyselekcjonowanych ras zwierząt, poprzez produkcję, pakowanie, aż po dystrybucję. Na każdym z tych etapów uczestnik Systemu spełnia restrykcyjne wymagania potwierdzone kontrolą niezależnej Jednostki Certyfikującej.

HEADQUARTERS

Wola Wiązowa 83
97-438 Rusiec
Poland

CONTACT

+48 (43) 333 00 72
biuro@bromex.com.pl

BILLING

Bromex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 769 222 51 20
KRS: 0000962896